ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นงค์ใย    สุดตา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)