ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์    กาษี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าลี่วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)