ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กมล    เสนานุช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีสงครามวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)