ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปพร    จันทร์ภูมิ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีสงครามวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)