ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปริมประภา    สายสิงห์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)