ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฤทธิชัย    พ่อไชยราช
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามชัย
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)