ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นวลปรางค์    หลักมี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2