ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มุกดาหาร    พจนารถบัณฑิตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2