ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุบลวรรณ    ขอดคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โสกก่ามวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)