ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โชคชัย    ชินโณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาสวรรค์พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)