ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพดล    สอนบาล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2