ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สัจจพงษ์    วงศ์สมพงษ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหัวช้างวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)