ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วิกานดา    เจริญดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สันติสุขเจริญราษฎร์
สังกัด
สพป.บึงกาฬ