ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บัณฑิต    นามพลแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเชือก
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 1