ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว จิญาดา    พลราชม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หนองโพธิ์พิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)