ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิญาดา    พลราชม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองโพธิ์พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)