ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดารารายณ์    อุดารักษ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อากาศอำนวยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)