ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุรศักดิ์    ศรีแพน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านศรีอรุณ
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3