ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วารศิลป์    เรืองแสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน คำบกวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)