ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วารศิลป์    เรืองแสน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำบกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)