ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพรศักดิ์    ฮังกาสี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  poaw052@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน