ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กรณ์    มลิลา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)