ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คำสอน    ประเสริฐสังฆ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)