ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กรชนก    ลิลาศ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)