ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชวลิต    แสงศิริทองไชย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)