ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสน่ห์    คำสมหมาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)