ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี พัฒนา    อนนทสีหา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองเหนือวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)