ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพิชชา    เรืองชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สหัสขันธ์วิทยาคม
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1