ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภานุวัฒน์    คงสมมาตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนสนวน
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1