ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วราภรณ์    โพนะทา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามชัย
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)