ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วินิจฉัย    ไชยขันธ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)