ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรทิพย์    รัตนสุริยกร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำเจริญวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)