ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นงคราญ    อนุกูล
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)