ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อิงอร    จำเริญศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)