ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สายชล    ขัณฑ์ชลา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังมนวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)