ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฉลอง    จารุนัย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังมนวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)