ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรเสถียร    วะไลใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน โนนคำวิทยา
สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)