ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรเสถียร    วะไลใจ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนคำวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)