ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยยงค์    แสนณรงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนลาด
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3