ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกรียงไกร    รัตนศรีหา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)