ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เกรียงไกร    รัตนศรีหา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)