ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระยุทธ    ยนยุบล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สิงห์สะอาด
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1