ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุ่งอรุณ    ฤาชัยราม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แก้วเสด็จพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)