ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรพล    ศรีประไหม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)