ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บัวเรียน    พิลาบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหันแฮด
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2