ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษมรัตน์    ขุนทิพย์ทอง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงน้อยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)