ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พลิดา    พัฒนศานติ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงน้อยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)