ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัชนี    หล้าจาด
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูผาม่าน
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)