ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เบญจลักษณ์    ไกรศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)