ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิกัญชลา    ล้นเหลือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองขามพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)