ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์เทพ    แนวทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)