ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมจิต    มีลุน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาด
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1