ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ประกายดาว    แสงแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยายน 2
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)