ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พิทักษ์พงษ์    โสเพ็ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3